BŁĄD POŁĄCZENIA KONT: 29

Czym jest błąd połączenia kont?

Polish.png

Błąd połączenia kont występuje, gdy próbujesz się zalogować na konto Sharkmob, podczas zalogowania na konto Steam, które nie jest połączone z Sharkmob.

Twoje konto Sharkmob zostaje automatycznie połączone z kontem Steam, którego używano w momencie tworzenia konta

Jak mogę pozbyć się tego błędu?

W przypadku pojawienia się tego błędu sugerujemy:

   • Ponowne uruchomienie Steam.
    • Otwarcie klienta Steam.
    • Kliknięcie w Steam w lewym górnym rogu.
    • Kliknięcie w Wyjdź w menu rozwijanym.
    • Zaczekanie minuty lub dwóch na zamknięcie się wszystkich procesów w tle.
    • Uruchomienie klienta Steam.

Jeśli ten artykuł nie rozwiązuje twoich problemów, prześlij zgłoszenie

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 43 z 165