Błąd: (3, 1020, 143008) Nieprawidłowe środowisko gry

 

Przed uruchomieniem gry nie można poprawnie uruchomić funkcji zapobiegania oszustwom.


errorwindows.PNG

Najczęstszą przyczyną tego błędu jest działanie systemu Windows w „trybie testowym”.


Aby rozwiązać ten problem, zalecamy wyłączenie „trybu testowego” w systemie Windows. Instrukcja:

Aby wyłączyć tryb testowy w systemie Windows 10, wykonaj poniższe czynności:

  1. Naciśnij „klawisz Windows” na klawiaturze, aby otworzyć menu Start.
  2. W pustym polu wpisz „Wiersz polecenia”, aby wyszukać to narzędzie.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy znalezioną pozycję Wiersz polecenia i wybierz opcję „Uruchom jako administrator”. Spowoduje to otwarcie narzędzia cmd z uprawnieniami administratora

  4. W oknie Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora wpisz polecenie „bcdedit -set TESTSIGNING OFF” i naciśnij klawisz „Enter”.
    mceclip0.png

  5. Po wykonaniu polecenia pojawi się komunikat o powodzeniu.
  6. Po wyświetleniu tego komunikatu zamknij okno Wiersz polecenia.
  7.  Uruchom ponownie system Windows, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Po ponownym uruchomieniu systemu Windows tryb testowy zostanie usunięty i wyłączony. Nie będzie już widoczny w systemie Windows. Pamiętaj jednak, że po wyłączeniu trybu testowego nie będzie można instalować niepodpisanych sterowników ani korzystać z oprogramowania w fazie testów.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 25